การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

15 สิงหาคม 2555


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมนี้ ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน