กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ

31 กรกฎาคม 2555


กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่ง  พนักงานการเงินและบัญชี ๓  ช่างไฟฟ้า  ๓ และ พนักงานพัสดุ ๓

 
เลื่อนขึ้นข้างบน