กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร \\\\\\\"มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา\\\\\\\" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร \\\\\\\"มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา\\\\\\\"


กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร \\\\\\\"มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา\\\\\\\"

         ด้วยกองฝึกอบรมภูมิภาค 3 สงขลา จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" ประจำปี 2552 ให้บุคคลภายนอกที่รับงานก่อสร้างวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ท่านสามารถดูรายละเอียด และส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามเอกสารแนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน