แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ ป.ปทุมธานี และ ป.รังสิต คืนวันที่ 22 ต.ค.51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ ป.ปทุมธานี และ ป.รังสิต คืนวันที่ 22 ต.ค.51


แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ ป.ปทุมธานี และ ป.รังสิต คืนวันที่ 22 ต.ค.51

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต มีความจำเป็นต้องตัดประสานท่อส่งน้ำขนาด 800 มม.ที่โรงกรองน้ำ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2551 เวลา 04.00 น. รวม 6 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน