จัดฝึกอบรมหลักสูตร    "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา   " รุ่นที่ 1/52 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จัดฝึกอบรมหลักสูตร    "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา   " รุ่นที่ 1/52


จัดฝึกอบรมหลักสูตร    "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา   " รุ่นที่ 1/52

     กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น (กฝภ.2) กำหนดจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร    "มาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา   " รุ่นที่ 1/52  ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2551 จำนวน 32 คน สำหรับผู้รับจ้าง ช่างก่อสร้างวางท่อประปา และผู้สนใจทั่วไป โดยหมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 (ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานฝึกอบรม กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 ขอนแก่น โทร. 0-4332-1812  โทรสาร  0-4322-3311, 0-4332-1813

เลื่อนขึ้นข้างบน