กปภ. เผยน้ำท่วมที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทำให้ท่อประปาชำรุดฉีกขาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เผยน้ำท่วมที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทำให้ท่อประปาชำรุดฉีกขาด


กปภ. เผยน้ำท่วมที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทำให้ท่อประปาชำรุดฉีกขาด

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เนื่องจากท่อประปาชำรุดฉีกขาด ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ อ.น้ำพอง, อ.เขาสวนกวาง และหน่วยบริการวังชัย

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากการที่ยังคงมีพายุฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับพื้นที่บริการของ กปภ.ได้รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้ คือ พื้นที่ จ.ขอนแก่น พบว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอันเนื่องมาจากการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ลงมาที่ลำน้ำพอง ทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำ PE ขนาด 500 มม. ของสำนักงานประปาน้ำพองที่วางผ่านลำน้ำพองชำรุดฉีกขาด ส่งผลทำให้ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ อ.น้ำพอง, อ.เขาสวนกวาง และหน่วยบริการวังชัย ไม่มีน้ำใช้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประปาน้ำพองได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว ด้วยการวางท่อจ่ายน้ำชั่วคราวข้ามสะพานแม่น้ำพองโดยเชื่อมจากสำนักงานประปาน้ำพองไปยังเทศบาลน้ำพอง สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้น สำนักงานประปาเขต 6 ได้บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้  หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาน้ำพอง หมายเลขโทรศัพท์ 043-441-177

เลื่อนขึ้นข้างบน