ป.ปทุมธานี, ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลคืนวันที่ 30 ก.ย.51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ปทุมธานี, ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลคืนวันที่ 30 ก.ย.51


ป.ปทุมธานี, ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลคืนวันที่ 30 ก.ย.51

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต มีความจำเป็นต้องลดการผลิตน้ำประปาในวันที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 23.00 น.ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เวลา 03.00 น. รวม 4 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาปทุมธานีทั้งหมด และพื้นที่ ให้บริการของสำนักงานประปารังสิตตั้งแต่คลอง 1 - 4 ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่สำนักงานประปาทั้ง 2 แห่งมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำ

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน