กปภ. เอาใจลูกค้าเต็มพิกัด จับมือ TESCO Lotus รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เอาใจลูกค้าเต็มพิกัด จับมือ TESCO Lotus รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้


กปภ. เอาใจลูกค้าเต็มพิกัด จับมือ TESCO Lotus รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ TESCO Lotus เดินหน้าเปิดบริการชำระค่าน้ำประปา ณ จุดบริการ Lotus กว่า 508 สาขาทั่วประเทศ เริ่ม 1 ตุลาคม 2551

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวว่า ตามที่ กปภ. ได้แต่งตั้งบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ TESCO Lotus เป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปา ภายใต้สัญลักษณ์ Lotus ซึ่งลูกค้าสามารถชำระผ่านทาง โลตัสเอ็กซ์เพรส และตลาดโลตัส โดยเริ่มโครงการนำร่องระยะแรกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 และระยะที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาชลบุรี สำนักงานประปาศรีราชา และสำนักงานประปาพัทยา ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ซึ่งผลการดำเนินการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นอย่างดี กปภ.จึงขยายพื้นที่ให้บริการชำระค่าน้ำประปา ณ จุดบริการ Lotus กว่า 508 แห่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ของสำนักงานประปาที่มีรูปแบบใบแจ้งหนี้แบบบาร์โค้ดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ซึ่งลูกค้าของ กปภ. สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านทางเทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket TESCO Lotus) โลตัสเอ็กซ์เพรส (Lotus Express) ตลาดโลตัส (Supermarket) และเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า (Value) ในอัตราค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ละ 10 บาท โดยในช่วงเริ่มเปิดให้บริการลูกค้าจะเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้เพียงฉบับละ 5 บาท จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2552 ทั้งนี้ การชำระค่าน้ำประปา ณ จุดบริการ Lotus จะรับชำระค่าน้ำประปาเฉพาะเงินสดตามใบแจ้งหนี้ระบบบาร์โค้ด โดยไม่จำกัดวงเงินต่อใบแจ้งหนี้ และต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุในใบแจ้งหนี้

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับ TESCO Lotus ในการให้บริการชำระค่าน้ำประปา ณ จุดบริการ Lotus จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างยิ่ง ช่วยให้ลูกค้าของ กปภ. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยที่ กปภ. มีนโยบายสร้างช่องทางชำระค่าน้ำที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความสะดวกที่สุด จึงร่วมมือกับ TESCO Lotus ครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน