ลำพูนจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 114 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ลำพูนจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 114


ลำพูนจัดพิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 114

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ลำพูน จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตจ่ายน้ำของสำนักงานประปาลำพูน เป็นพื้นที่ให้บริการ น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 114 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ทั้งนี้ สำนักงานประปาลำพูน ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์โครงการน้ำประปาดื่มได้ ซึ่งนับเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 114 ของ กปภ. และได้กำหนดจัดพิธีประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของสำนักงานประปาลำพูน เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันประกาศ พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน รวมทั้งได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานและประชาชน อาทิ กว่าจะมาเป็นน้ำประปา การใช้น้ำอย่างถูกวิธี เป็นต้น

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ถือว่าเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวลำพูน ครอบคลุมพื้นที่ของ อ.เมือง จ.ลำพูน ช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก รวมไปถึงลดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของประชาชน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้น้ำประปาจากก๊อกในบ้านของท่านมีคุณภาพดีสม่ำเสมอสามารถดื่มได้ เช่นเดียวกับน้ำที่อยู่ในท่อส่งน้ำประปาของ กปภ. จึงขอให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน