กปภ. เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 113 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 113


กปภ. เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 113

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สู่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาท่าเรือ เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 113 ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2543 การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคบริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ปัจจุบันสองหน่วยงานได้ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วรวม 112 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. และกรมอนามัย ร่วมกันตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาท่าเรือ และพร้อมใจยืนยันความสะอาดต่อสาธารณชนว่าระบบท่อประปาของสำนักงานประปาท่าเรือมีความสะอาดปลอดภัย ดังนั้น หากผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการดังกล่าว มีการตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ ก็สามารถบริโภคน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกอย่างมั่นใจ สำหรับพิธีประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาท่าเรือเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันประกาศ ทั้งนี้ ป.ท่าเรือ ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท่าหลวง และสวนสาธารณะสมโภชน์ 200 ปี

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ถือเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวท่าเรือ ครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ควบคู่กับการช่วยลดปัญหาขยะจากขวดพลาสติก รวมไปถึงลดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของประชาชน อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน