น้ำท่วมลพบุรี และนครราชสีมา กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำท่วมลพบุรี และนครราชสีมา กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติแล้ว


น้ำท่วมลพบุรี และนครราชสีมา กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติแล้ว

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ทำให้ท่อประปาชำรุดเสียหาย  ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการขนงพระ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ กปภ. ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว คือ พื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พบว่ากระแสน้ำทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำของสำนักงานประปาบ้านหมี่ชำรุดเสียหาย ทำให้สำนักงานประปาบ้านหมี่จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในบริเวณตำบลดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยสำนักงานประปาเขต 2 (สระบุรี) และองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อนำน้ำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง และสำนักงานประปาบ้านหมี่สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติแล้ว

    นอกจากนี้ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา น้ำในคลองลำตะคองไหลเข้าท่วมโรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการขนงพระ สำนักงานประปาปากช่อง ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำประปาให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง และสำนักงานประปาปากช่องสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติแล้ว สำหรับสำนักงานประปาอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ยังคงสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับบริการน้ำฟรีได้จากสำนักงานประปาที่อยู่ใกล้เคียง

เลื่อนขึ้นข้างบน