ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 14 - 15 กันยายนนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 14 - 15 กันยายนนี้


ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 14 - 15 กันยายนนี้

    สำนักงานประปาชลบุรี จะติดตั้งมาตรวัดน้ำในระบบจ่ายน้ำใหม่และซ่อมปั๊มน้ำขนาด 1,500 ลบ.ม./ชม. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 14 - 15 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. และจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลบริเวณเทศบาลตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลบ้านสวน  เทศบาลเมืองชลบุรี ตำบลนาป่า และตำบลบางทราย

    สำนักงานประปาชลบุรี จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานประปาชลบุรี โทรศัพท์ 038-274-865-6

เลื่อนขึ้นข้างบน