กปภ. ย้ำทุก ป. คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ย้ำทุก ป. คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก


กปภ. ย้ำทุก ป. คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอให้สำนักงานประปาทุกสาขารักษามาตรฐานบริการตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ท่อแตกรั่วที่จะกระทบต่อการบริการ ให้เร่งซ่อมแซมโดยคำนึงถึงความสะดวกและความรู้สึกของประชาชนเป็นสำคัญ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กรณีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย       แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในทำนองว่า สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า ประปา จะหยุดให้บริการนั้น ขอเรียนว่า กปภ.จะไม่หยุดจ่ายน้ำอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนและลูกค้า กปภ.จึงได้กำชับผู้ปฏิบัติงานทั้งพนักงานและลูกจ้างของ กปภ. ให้ระลึกถึงความรับผิดชอบที่สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา มีต่อผู้ใช้น้ำ 2.7 ล้านราย โดยให้รักษามาตรฐานการบริการที่ดีของ กปภ. คือ การจ่ายน้ำตลอด 24 ชั่วโมง และลูกค้าสามารถติดต่องานกับสำนักงานประปาได้ตามปกติ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่จะกระทบต่อการผลิตหรือการบริการ เช่น ท่อแตกรั่วหรือเหตุอื่นใดที่สำนักงานประปามีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าและสาธารณชนเข้าใจผิด และหากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการของ กปภ. ขอให้โทร.ร้องเรียนที่ Call Center ส่วนกลาง 02-551-8576

เลื่อนขึ้นข้างบน