เปิดแล้วน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 112 ที่ ป.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เปิดแล้วน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 112 ที่ ป.นครศรีธรรมราช


เปิดแล้วน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 112 ที่ ป.นครศรีธรรมราช

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตจ่ายน้ำของหน่วยบริการพระพรหม สำนักงานประปานครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประสานนโยบายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ปัจจุบัน กปภ.มีสำนักงานประปาในความรับผิดชอบที่ได้ประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวม 111 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของหน่วยบริการพระพรหม สำนักงานประปานครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าการ กปภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 2 จุด คือ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระพรหม และบริเวณศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุพระพรหม นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานและประชาชน อาทิ ประวัติกิจการประปา โครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ. และระบบผลิตน้ำประปา การแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอพระพรหม และการให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช และหลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของหน่วยบริการพระพรหม สำนักงานประปานครศรีธรรมราช โดย กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน