ป.พนมสารคามประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.พนมสารคามประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้


ป.พนมสารคามประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาพนมสารคาม เป็นพื้นที่บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 111 ของ กปภ. ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชุมชนหน้าวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 
    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ กปภ.ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ปัจจุบัน กปภ.มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 110 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ฉะเชิงเทรา จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาพนมสารคาม เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 111 ของ กปภ.ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชุมชนหน้าวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) กปภ. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย และผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต ร่วมในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานประปาพนมสารคามได้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ประชาชน อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำอย่างถูกวิธี ฯลฯ ตลอดจนติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณชุมชนหน้าวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) และภายในโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาพนมสารคาม กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน