รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)


รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

       ตามที่ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. นั้น
       บัดนี้ ได้ดำเนินการทดสอบทางวิชาการเสร็จแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน