ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลบริเวณคลอง 7 - 13 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลบริเวณคลอง 7 - 13


ป.รังสิต แจ้งน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลบริเวณคลอง 7 - 13

    สำนักงานประปารังสิต มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวจากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 เพื่อทำการซ่อมท่อ GRP ขนาด ฦ 1,000 มม. ที่ระเบิดเสียหายบริเวณโรงผลิตน้ำคลอง 13 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 16.00 น. อาจส่งผลทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณคลอง 7 - 13 ถนนรังสิต-นครนายก อ.ลำไทร และ อ.หนองเสือ ทั้งนี้ สำหรับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับผลกระทบจากน้ำไหลอ่อน/ไม่ไหลไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2551 เนื่องจากการจ่ายน้ำให้เต็มระบบต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่ง สำนักงานประปารังสิต จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-981-8945-50, 02-567-4985 และ 02-567-4997

เลื่อนขึ้นข้างบน