กปภ. เตือนอาคารชุดหรือห้องเช่าหมดเขตลงทะเบียนงดเก็บค่าน้ำ 15 ส.ค.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เตือนอาคารชุดหรือห้องเช่าหมดเขตลงทะเบียนงดเก็บค่าน้ำ 15 ส.ค.นี้


กปภ. เตือนอาคารชุดหรือห้องเช่าหมดเขตลงทะเบียนงดเก็บค่าน้ำ 15 ส.ค.นี้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนลูกค้าประเภทอาคารชุดหรือห้องเช่า ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำห้องละไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน หมดเขตลงทะเบียนงดเก็บเงินค่าน้ำประปา 15 ส.ค.นี้

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือห้องเช่าได้รับประโยชน์ตามมาตรการงดเก็บเงินค่าน้ำประปาในลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่มีอัตราการใช้น้ำไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือไม่เกิน 50,000 ลิตร/เดือน นั้น ขอให้นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการซึ่งให้เช่าอาคารชุดหรือห้องเช่าที่มีระดับราคาค่าเช่าห้องละไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน และมีการใช้น้ำเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 50 ลบ.ม.หรือ 50,000 ลิตร/เดือน ให้รีบนำหลักฐาน ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักอาศัยให้เช่า/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของมาตรหรือผู้แทนมอบอำนาจ สำเนาสัญญาเช่าห้อง/สัญญาซื้อขาย และสำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปาเดือนล่าสุดของผู้ประกอบการ/เจ้าของ ไปลงทะเบียนที่สำนักงานประปาทั้ง 228 สาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 นี้ เพื่อตรวจสอบหลักฐานและจำนวนผู้อยู่อาศัยจริง หากอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารชุดหรือห้องเช่าก็จะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลตามมาตรการดังกล่าว โดยจะมีผลในรอบจัดเก็บค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.51 และสิ้นสุดในเดือน ก.พ.52

เลื่อนขึ้นข้างบน