กปภ.การันตีลำปางน้ำสะอาดดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.การันตีลำปางน้ำสะอาดดื่มได้


กปภ.การันตีลำปางน้ำสะอาดดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับ กรมอนามัย และ จ.ลำปาง จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาลำปาง เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 110 ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) อ.เมือง จ.ลำปาง

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ. กระทรวงมหาดไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก จนถึงปัจจุบันรวม 109 แห่งทั่วประเทศแล้วนั้น ในครั้งนี้ กปภ. กับกรมอนามัย และ จ.ลำปาง ได้ร่วมกันตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาลำปาง จนยืนยันได้ว่าหากประชาชนในพื้นที่บริการดังกล่าว มีการตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ ก็จะสามารถบริโภคน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดพิธีประกาศรับรองพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาลำปาง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งการประกาศรับรองน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาลำปางนั้น นับเป็นแห่งที่ 110 ของ กปภ. ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ทุกสำนักงานประปาเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ร่วมในพิธี รวมทั้งได้มีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้ครอบคลุมเขตเทศบาลนครลำปาง และหลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ครั้งนี้แล้ว กปภ.จะยังคงเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาลำปาง โดย กปภ.ขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำให้ตรวจสอบระบบท่อประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน