หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์จ่ายน้ำ 24 ชั่วโมงแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์จ่ายน้ำ 24 ชั่วโมงแล้ว


หน่วยบริการหนองบัวโคก ป.บำเหน็จณรงค์จ่ายน้ำ 24 ชั่วโมงแล้ว

    หน่วยบริการหนองบัวโคก สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย ขณะที่การก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบอย่างถาวร คาดว่าจะพร้อมให้บริการประมาณเดือนเมษายน 2552

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา น้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีปริมาณน้ำลดลงมาก สำนักงานประปาจึงจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตและแบ่งจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาในพื้นที่ของหน่วยบริการหนองบัวโคก  เพื่อให้ปริมาณน้ำดิบมีเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาบริการประชาชนตลอดช่วงฤดูแล้งนั้น ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่คลี่คลายลงแล้ว ประกอบกับน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคกมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 30,000 ลบ.ม. สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จึงสามารถจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการลูกค้าและประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวโคก และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในพื้นที่อย่างถาวร  กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท เพื่อวางท่อส่งน้ำประปาระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร จากปลายท่อจ่ายน้ำบริเวณบ้านหัวทะเลของหน่วยบริการบ้านเพชรไปเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของหน่วยบริการหนองบัวโคก ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนได้อย่างเต็มที่ประมาณเดือนเมษายน 2552

เลื่อนขึ้นข้างบน