ป.เชียงใหม่ วางท่อเชื่อม ป.ใกล้เคียงแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.เชียงใหม่ วางท่อเชื่อม ป.ใกล้เคียงแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ


ป.เชียงใหม่ วางท่อเชื่อม ป.ใกล้เคียงแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางท่อประปาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกัน (Cluster) ระหว่างสำนักงานประปาเชียงใหม่กับสำนักงานประปาแม่ริม เพื่อแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประปาเชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับในพื้นที่ให้บริการมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องส่งจ่ายน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาสันกำแพง จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของลูกค้าประชาชน กปภ. จึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการประปาแบบกลุ่มเครือข่าย (Cluster) คือ การจัดการให้ท่อส่งจ่ายน้ำมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันระหว่างสำนักงานประปาเชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่ริม และสำนักงานประปาสันกำแพง โดยขณะนี้ กปภ. ได้ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาทจัดทำระบบการวางท่อประปาเชื่อมเพื่อรับน้ำประปาจากสำนักงานประปาแม่ริมในอัตราวันละ 1,920 ลบ.ม. ความยาวท่อประมาณ 1,000 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบันสำนักงานประปาเชียงใหม่สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าประชาชนได้เพิ่มขึ้น ส่วนการวางท่อประปาเชื่อมระหว่างสำนักงานประปาเชียงใหม่ไปยังสำนักงานประปาสันกำแพงนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแบบและประมาณการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2552 ทั้งนี้ ในอนาคต กปภ. จะวางท่อประปาเชื่อมจากสำนักงานประปาลำพูนเพื่อส่งจ่ายน้ำประปาไปยังสำนักงานประปาเชียงใหม่ที่ อ.สารภี และ อ.สันป่าตอง อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน