ป.รังสิต แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณคลอง 4 - 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.รังสิต แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณคลอง 4 - 9


ป.รังสิต แก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณคลอง 4 - 9

     สำนักงานประปารังสิต ประสบปัญหาเครื่องสูบน้ำสำหรับเพิ่มแรงดันน้ำประปาเกิดการขัดข้องเสียหายจำนวน 1 เครื่อง ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณคลอง 4 - 9 ฝั่งธัญบุรีและลำลูกกา ล่าสุดได้แก้ไขปัญหาโดยผันน้ำจากสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อทดแทนปริมาณน้ำที่ลดลง

     นายชวลิต สารันต์  ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานประปารังสิตประสบปัญหาเครื่องสูบน้ำสำหรับเพิ่มแรงดันน้ำประปา ของสถานีเพิ่มแรงดันน้ำประปาที่ส่งจ่ายน้ำไปยังสถานีจ่ายน้ำรังสิต เกิดการขัดข้องเสียหายจำนวน 1 เครื่อง ทำให้ปริมาณน้ำที่ส่งไปยังสถานีจ่ายน้ำรังสิตลดลงจากเดิม และส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณคลอง 4 - 9 ฝั่งธัญบุรีและลำลูกกานั้น สำนักงานประปารังสิต ได้เร่งแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงานประปารังสิต ให้เร่งซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดังกล่าว ให้คืนกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด ควบคู่กับการผันน้ำจากสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ รังสิต เพื่อทดแทนปริมาณน้ำประปาที่ลดลงจากความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันน้ำประปาจะแล้วเสร็จ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน