ชาวภูเก็ตเฮ ระบบผลิตน้ำประปาบ้านบางโจพร้อมให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ชาวภูเก็ตเฮ ระบบผลิตน้ำประปาบ้านบางโจพร้อมให้บริการ


ชาวภูเก็ตเฮ ระบบผลิตน้ำประปาบ้านบางโจพร้อมให้บริการ

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ล่าสุด โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบ้านบางโจ (บางเหนียวดำ) ขนาดกำลังผลิต 12,000 ลบ.ม. พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำใน ต.เชิงทะเล ต.เทพกษัตรี และ ต.กมลา จังหวัดภูเก็ต

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ กปภ.ต้องเฝ้าระวังในเรื่องการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อผลิตเป็นน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้น้ำจืดมีจำกัด ทั้งนี้ กปภ.ต้องวางแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวให้สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ ที่ผ่านมาสำนักงานประปาภูเก็ตได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ด้วยการรับซื้อน้ำประปาที่ผลิตจากน้ำทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) จากเอกชนเพิ่มขึ้นวันละ 12,000 ลบ.ม.รวมทั้งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบ้านบางโจ (บางเหนียวดำ) ขนาดกำลังผลิตวันละ 12,000 ลบ.ม.โดยรับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำของกรมชลประทาน ขนาดความจุ 7.2 ล้าน ลบ.ม.ควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำดิบและท่อจ่ายน้ำประปารวมระยะทาง 36.8 กิโลเมตร ล่าสุดโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.เชิงทะเล ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง และ ต.กมลา อ.กะทู้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 โดยระยะแรก ระบบผลิตน้ำประปาดังกล่าวจะรับน้ำดิบจากขุมเหมืองหม่าหนิกและขุมเหมืองฮิตเลอร์เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำประปา จนกว่าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำของกรมชลประทานจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2551

   

เลื่อนขึ้นข้างบน