กปภ.ให้ความช่วยเหลือกรณีพบตัวร้อยขาในน้ำประปาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ให้ความช่วยเหลือกรณีพบตัวร้อยขาในน้ำประปาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา


กปภ.ให้ความช่วยเหลือกรณีพบตัวร้อยขาในน้ำประปาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีพบตัวร้อยขาในน้ำประปาที่หมู่ 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยประสานงานกับชาวบ้านและหน่วยราชการในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

    นายชวลิต สารันต์  ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้พบเห็นสิ่งมีชีวิตคล้ายตัวร้อยขาไหลปะปนมากับน้ำประปาที่หมู่ 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จนเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านไม่กล้าบริโภคน้ำประปานั้น กปภ.ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่าปัจจุบันพื้นที่หมู่ 3 ต.สามเรือน ใช้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามเรือน และอยู่นอกพื้นที่บริการของ กปภ. อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบจุดที่พบตัวร้อยขา ผลปรากฎว่าบริเวณดังกล่าวเป็นก๊อกน้ำที่ต่อสายยางลงบนพื้นในบริเวณที่ใกล้กับรางระบายน้ำ ทำให้ตัวร้อยขาสามารถคลานจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาในสายยาง และเป็นสาเหตุให้เข้าใจผิดว่ามีตัวร้อยขาไหลออกมาจากท่อประปา ซึ่งสำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาได้แนะนำให้ชาวบ้านยกสายยางให้พ้นจากพื้นและแหล่งน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อบต.สามเรือน เพื่อเสนอแนะให้มีการทำความสะอาดระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมทั้งการเพิ่มปริมาณสารคลอรีนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านมั่นใจในความสะอาดของน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน