ข่าวดี ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำที่หน่วยบริการหนองบัวโคก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวดี ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำที่หน่วยบริการหนองบัวโคก


ข่าวดี ป.บำเหน็จณรงค์เพิ่มเวลาจ่ายน้ำที่หน่วยบริการหนองบัวโคก

    หน่วยบริการหนองบัวโคก สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ เพิ่มเวลาจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ ภายหลังมีปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตน้ำประปาได้มากขึ้น  

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ หน่วยบริการหนองบัวโคก สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีความจำเป็นต้องจ่ายน้ำประปาเป็นเวลาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคกตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 โดยแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำออกเป็น 3 โซน และจ่ายน้ำแบบสลับวัน วันละ 1 พื้นที่ โดยจ่ายน้ำเฉพาะช่วงเวลา 15.00-21.00 น. นั้น เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองบัวโคกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6,000 ลบ.ม. ทำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เพิ่มขึ้น สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาและปริมาณการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่หน่วยบริการหนองบัวโคก จากเดิมที่มีการสลับพื้นที่จ่ายน้ำ เป็นการจ่ายน้ำทุกพื้นที่พร้อมกันเป็นประจำทุกวัน ระหว่างเวลา 15.00-20.00 น. ทั้งนี้ ในส่วนของรถยนต์บรรทุกน้ำประปาจากปลายท่อจ่ายน้ำหน่วยบริการบ้านเพชรที่บริเวณบ้านหัวทะเลไปเติมลงถังน้ำใสเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ลูกค้าในพื้นที่หน่วยบริการหนองบัวโคกนั้น จะยังคงดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีปริมาณน้ำดิบเพิ่มขึ้นอีก จึงขอให้ลูกค้าในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงต้องสำรองน้ำประปาและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่มีการหยุดจ่ายน้ำ

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบอย่างถาวรนั้น  กปภ. ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 16 ล้านบาท ขณะนี้กำลังวางท่อส่งน้ำประปาจากปลายท่อจ่ายน้ำที่บริเวณบ้านหัวทะเลของหน่วยบริการบ้านเพชรไปเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของหน่วยบริการหนองบัวโคก ระยะทางประมาณ 14 กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2551 นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน