ป.กำแพงเพชร เร่งแก้ปัญหาท่อเมนขาด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.กำแพงเพชร เร่งแก้ปัญหาท่อเมนขาด


ป.กำแพงเพชร เร่งแก้ปัญหาท่อเมนขาด

    สำนักงานประปากำแพงเพชร การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประสบปัญหาท่อเมนจ่ายน้ำประปาถูกน้ำพัดขาด ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในหลายพื้นที่ ล่าสุดได้ประสานท่อชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น พร้อมแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องจากกระแสน้ำพัดรุนแรงทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 500 มม. ที่วางลอดใต้น้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่ลูกค้าจำนวน 3,600 ราย บริเวณ ต.นครชุม, ต.คลองแม่ลาย, ต.อ่างทอง, และ ต.ไตรตรึงษ์ ได้ตามปกติ สำนักงานประปากำแพงเพชร ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาดังกล่าวด้วยการประสานท่อชั่วคราวที่แขวนใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง จำนวน 2 เส้น จ่ายน้ำจากฝั่งตะวันออก บริเวณ ต.ในเมือง ไปยังฝั่งตะวันตก บริเวณ ต.นครชุม, ต.คลองแม่ลาย, ต.อ่างทอง, และ ต.ไตรตรึงษ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ส่งผลให้น้ำประปาที่ส่งจ่ายน้ำไปตามบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำไหลอ่อนในบางช่วงเวลาและไม่ไหลในบางพื้นที่ สำหรับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั้น ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จนกว่าจะดำเนินการวางท่อใหม่แล้วเสร็จ และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สะดวกในการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานประปากำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055-711-373

เลื่อนขึ้นข้างบน