กปภ.ทุ่มงบ 100 ล้านปรับปรุงประปาพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ทุ่มงบ 100 ล้านปรับปรุงประปาพัทยา


กปภ.ทุ่มงบ 100 ล้านปรับปรุงประปาพัทยา

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทเดินหน้า 3 โครงการปรับปรุงสำนักงานประปาพัทยา เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

     นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ กปภ.จำเป็นต้องกำกับดูแลอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก จ.ชลบุรี ไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี แต่ กปภ.ต้องวางแผนให้สอดรับกับอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อประชาชน นักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ โดยในปี 2551 กปภ.มีโครงการปรับปรุงประปาพัทยา 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำหนองกลางดง จากกำลังผลิตเดิมวันละ 36,000 ลบ.ม. เป็นวันละ 48,000 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบางละมุง จากกำลังผลิตเดิมวันละ  24,000 ลบ.ม. เป็นวันละ  36,000 ลบ.ม. และโครงการปรับเปลี่ยนเส้นท่อประปาเพื่อทดแทนเส้นท่อเดิมที่เก่าและชำรุดในพื้นที่เมืองพัทยารวม 39 จุด ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ขณะนี้ ทั้ง 3 โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการลูกค้าและประชาชนประมาณปลายปี 2551

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 803 ล้านบาทในการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาของสำนักงานประปาพัทยาทั้งระบบ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตขึ้นอีกวันละ 84,000 ลบ.ม. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบโครงการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สำนักงานประปาพัทยามีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นวันละ 228,000 ลบ.ม. และสามารถให้บริการลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงไปจนถึงปี 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน