ป.นครศรีธรรมราช  ปรับโฉมพร้อมก้าวสู่สำนักงานประปาทันสมัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.นครศรีธรรมราช  ปรับโฉมพร้อมก้าวสู่สำนักงานประปาทันสมัย


ป.นครศรีธรรมราช  ปรับโฉมพร้อมก้าวสู่สำนักงานประปาทันสมัย

    สำนักงานประปานครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับโฉมหน่วยงานใหม่ ทั้งด้านอาคาร สถานที่และการให้บริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นสำนักงานประปาทันสมัย

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้เริ่มโครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบขึ้นในปี 2551 โดยคัดเลือกสำนักงานประปา 10 แห่ง คือ ป.ระยอง ป.พระนครศรีอยุธยา ป.เพชรบุรี ป.สุราษฎร์ธานี ป.สตูล ป.ขอนแก่น ป.เลย ป.สุรินทร์ ป.พะเยา และ ป.พิจิตร เป็นหน่วยงานต้นแบบ หลังจากนั้น สำนักงานประปาอื่นๆอีก 218 แห่งจะทยอยปรับปรุงพัฒนาตามหน่วยงานต้นแบบ

    ขณะนี้ สำนักงานประปานครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับรางวัลสำนักงานประปาดีเด่น 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2548-2550 ได้ปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ของสำนักงานประปาใหม่ทั้งด้านอาคาร สถานที่และการบริการในแบบ  ติดตา ตรึงใจ  เรียบร้อยแล้ว โดยอาคารสำนักงานได้ปรับปรุงให้มีความสวยงาม ทันสมัย ด้วยสีฟ้า สดใส ตามมาตรฐานสำนักงานประปาต้นแบบ ส่วนการให้บริการลูกค้า ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ต้อนรับผู้ใช้น้ำ  ด้วยการตั้งมุมหนังสือและน้ำดื่มเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและผู้มาติดต่อ ทั้งนี้ พนักงานของสำนักงานประปานครศรีธรรมราชได้ยึดหลักการให้บริการที่ว่าผู้ใช้น้ำคือเจ้านายเรา พนักงานทุกคนจะต้องให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจโดยการเข้าถึงผู้ใช้น้ำทุกรายที่มีปัญหา  เพื่อแก้ไขปัญหาและพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ รวมทั้ง ยังเปิดให้บริการเต็มเวลาไม่มีการพักเที่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ด้วย

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องรับกับสภาพสังคมปัจจุบันและสนองความต้องการของลูกค้าประชาชนอย่างทันท่วงที  ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะช่วยให้สำนักงานประปาทุกแห่งพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยบริการทันสมัยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและถูกใจลูกค้า นับเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลักษณ์ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน