ป.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 51 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 51


ป.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งปี 51

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยมาตรการรับมือปัญหาภัยแล้งที่ จ.เชียงใหม่ หลังปริมาณน้ำดิบในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราลดลง ส่งผลให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาเชียงใหม่ประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน วอนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ ย้ำหากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประปา

     นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากการที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำดิบในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของสำนักงานประปาเชียงใหม่ลดลงอย่างมาก ทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องจัดสรรน้ำให้แก่สำนักงานประปาเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2551 ลดลงจากเดิมวันละ 48,000 ลบ.ม.เหลือเพียงวันละ 33,000 ลบ.ม. กปภ.ได้เตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำป่าตัน จากกำลังผลิตเดิมวันละ 15,840 ลบ.ม.เป็นวันละ 24,000 ลบ.ม.คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2551 นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบผลิตน้ำของสำนักงานประปาแม่ริม จากกำลังผลิตเดิมวันละ 12,000 ลบ.ม.เป็นวันละ 21,600 ลบ.ม.พร้อมวางระบบท่อประปาเชื่อมกับระบบจ่ายน้ำของสำนักงานประปาแม่ริมจำนวน 2 จุดที่บริเวณหน้าสนามกอล์ฟ ถ.โชตนา และหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรับน้ำมาจ่ายเสริมให้กับลูกค้าบริเวณ ถ.โชตนา, วัดเจ็ดยอด, ต.ช้างเผือก, ถ.เชียงใหม่-พร้าว และ อ.สันทราย ตลอดจนปรับเปลี่ยนเส้นท่อประปาเพื่อทดแทนเส้นท่อเดิมที่เก่าและชำรุดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่ไหลหรือไหลอ่อน รวมถึงการเตรียมมาตรการสำรองอื่นๆ อาทิ การสำรองน้ำดิบที่สระพักน้ำดิบอุโมงค์ การประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับน้ำดิบจากสระเก็บน้ำแม่หยวกมาเติมในคลองชลประทาน ฯลฯ ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่เกิดขึ้นได้

     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง กปภ.ใคร่ขอความร่วมมือลูกค้าโปรดใช้น้ำอย่างประหยัดและจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากลูกค้าและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประปาเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-233-477, 053-233-479 - 80, 053-234-476 และ 1662  

เลื่อนขึ้นข้างบน