กปภ. บริการน้ำดื่มแก่ผู้ใช้ทางด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. บริการน้ำดื่มแก่ผู้ใช้ทางด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


กปภ. บริการน้ำดื่มแก่ผู้ใช้ทางด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ เปิดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง, ด่านอโศก 3, ด่านบางนา กม.6 และด่านบางปะอิน

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึง กปภ. ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) กองบังคับการตำรวจจราจร และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2551   ณ บริเวณ ด่านดาวคะนอง, ด่านอโศก 3, ด่านบางนา กม.6 และด่านบางปะอิน รวม 4 จุด โดยหน่วยบริการประชาชนจะเป็นจุดที่จัดให้มีบริการฟรีในการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น ตรวจน้ำมันเครื่อง เติมน้ำกลั่น เติมลมยาง บริการผ้าเย็น และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ในส่วนของ กปภ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 10,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ณ หน่วยบริการประชาชนข้างต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมาบนทางด่วนเป็นจำนวนมากแล้ว ยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการง่วงนอนหรือมึนเมาสุราตามโครงการดื่มไม่ขับอีกด้วย

    สำหรับพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551 กำหนดมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น (ขาออก) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ในการนี้ กปภ. จะได้ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามหน่วยบริการประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน