กปภ.ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2551 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2551


กปภ.ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปี 2551

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในหลายพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ ก๊อกน้ำชั่วคราว น้ำพุ และประปาท่อธาร เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีน้ำสะอาดในการรดน้ำดำหัวและเล่นสงกรานต์

     นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปร่วมฉลองสงกรานต์ที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานในปีนี้ สำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ.ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคจึงได้นำเครื่องประปาหยอดเหรียญ ก๊อกน้ำชั่วคราว น้ำพุ และประปาท่อธารไปติดตั้งให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย จ.เชียงใหม่ จะติดตั้งน้ำพุหยาดพิรุณบนสะพานนวรัฐ และซุ้มประตูท่าแพ ตลอดจนติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ 17 จุดได้แก่ บริเวณถนนท่าแพทั้ง 2 ฝั่ง 6 จุด ลานเอนกประสงค์ท่าแพ 5 จุด หน้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถ.ห้วยแก้ว 2 จุด และข้างโรงแรมมนตรี 4 จุด ในส่วนของ จ.เชียงราย ได้ติดตั้งก๊อกน้ำชั่วคราว และเครื่องประปาหยอดเหรียญ 10 จุด ที่บริเวณถนนธนาลัย ถนนสันโค้งน้อย ถนนสันโค้งหลวง ซึ่งมีประชาชนเล่นสงกรานต์อย่างหนาแน่น  ที่ จ.ลำพูน ติดตั้งประปาน้ำหอม 5 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน บนสะพานท่าขาม หน้าห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า และหน้าประตูลี้ รวมทั้งติดตั้งประปาท่อธารบริเวณหน้าสำนักงานประปาลำพูน  ที่ จ.แพร่ ติดตั้งประปาท่อธาร 5 จุด ที่บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำ สำนักงานประปาแพร่ หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ห้าแยกประตูมาร หน้าร้านสมสวัสดิ์ และหน้าสำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ ถนนบ้านใหม่  ที่ จ.น่าน ติดตั้งประปาท่อธาร 2 จุดบริเวณหน้าโรงกรองน้ำราษฎร์อำนวย และหน้าโรงกรองน้ำกลางเวียง สำหรับที่ จ.ลำปาง จ.พะเยา และ จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานประปาในพื้นที่ได้ติดตั้งประปาท่อธารไว้ให้บริการที่บริเวณหน้าสำนักงานประปา ทั้งนี้ เครื่องประปาหยอดเหรียญทั้งหมดจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2551 เป็นต้นไป

    ในส่วนของ จ.ชลบุรี ได้ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ 2 เครื่อง ที่บริเวณงานประจำปี    "นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์ และงานกาชาดประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551   " ตลอดจนได้จัดพนักงานสำนักงานประปาชลบุรีประจำกองอำนวยการงานประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาระบบประปา ระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน 2551 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งน้ำพุหยาดพิรุณในบริเวณงานสงกรานต์วันไหลเมืองพัทยา ในวันที่ 19 เมษายน 2551

    สำหรับในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ได้ติดตั้งก๊อกน้ำชั่วคราวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2551 รวม 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานประปาขอนแก่น หน้าสวนธารณะเจซี หน้าหมู่บ้านพิมานชล ริมบึงแก่นนครด้านทิศใต้ และหน้าโรงเรียนสวนสนุก

เลื่อนขึ้นข้างบน