กปภ.ทุ่ม 1,390 ล้าน ขยายกำลังผลิต ป.สมุทรสาคร รองรับความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ทุ่ม 1,390 ล้าน ขยายกำลังผลิต ป.สมุทรสาคร รองรับความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่ม

02 เมษายน 2551


กปภ.ทุ่ม 1,390 ล้าน ขยายกำลังผลิต ป.สมุทรสาคร รองรับความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่ม

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยปริมาณความต้องการใช้น้ำของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพิ่มสูงขึ้น จึงทุ่มงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ปรับปรุงขยายระบบประปาเพิ่มอีก 100,000 ลบ.ม./วัน คาดแล้วเสร็จปี 2553

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ยุติการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากแผ่นดินทรุดตัวนั้น ปรากฏว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้หันมาใช้น้ำประปาจาก กปภ. แทน เพื่อสนองนโยบายแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดตัวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำผิวดินของ กปภ. ดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2550 ปริมาณน้ำประปาของสำนักงานประปาสมุทรสาครและที่รับซื้อมาจากบริษัทน้ำประปาไทย ในสัดส่วน 100,000 ลบ.ม./วัน เริ่มมีปริมาณไม่เพียงพอ กปภ. จึงเตรียมพร้อมรับมือด้วยการจัดสรรงบประมาณปี 2550 จำนวน 1,390 ล้านบาท ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาสมุทรสาคร เพื่อผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลบ.ม./วัน ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลอง และสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่บริเวณ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี แล้วจึงส่งน้ำประปาผ่านระบบส่งน้ำระยะทางประมาณ 60 กม. มายังพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของสำนักงานประปาสมุทรสาคร ขณะนี้เริ่มก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2553

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาสมุทรสาครนับเป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.กระทุ่มแบน ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล ต.บางปลา และพื้นที่บางส่วนของเทศบาลนครสมุทรสาคร รวมถึงพื้นที่รอบนอกเขตเทศบาล รวม 11 ตำบล ได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำประปาทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน