กปภ. ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ 2 แห่ง ที่ จ.บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

             กปภ. ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ 2 แห่ง ที่ จ.บุรีรัมย์ และ สุรินทร์


             กปภ. ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ 2 แห่ง ที่ จ.บุรีรัมย์ และ สุรินทร์

    การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ จัดพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ให้พื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของสำนักงานประปาสตึก จ.บุรีรัมย์  และ  สำนักงานประปารัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 101  และ 102 ในวันที่ 28 มีนาคม 2551

    นายปรีชา  อุกะโชค รองผู้ว่าการ ( ปฏิบัติการ 3 ) กปภ. กล่าวว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่  กปภ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อที่จ่ายไปสู่ประชาชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกจนถึงปัจจุบันรวม 100 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ได้ร่วมกับกรมอนามัย จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 101 ในเขตพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสตึก ณ บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เวลา 08.45 น และแห่งที่ 102 ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปารัตนบุรี ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เวลา 13.45 น. โดยมี นายสันทัด จัตุชัย  ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ นายปรีชา อุกะโชค รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) กปภ. นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ และ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จ.สุรินทร์ ร่วมในพิธี นอกจากนี้สำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำมูล จ.บุรีรัมย์ และ หน้าตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ ไว้เพื่อบริการประชาชน

    นายปรีชา อุกะโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโอกาสอันดีของประชาชนทั้ง 2 จังหวัด ที่ได้บริโภคน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าและประชาชนมั่นใจว่า กปภ. พร้อมที่จะให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยแก่ลูกค้าและประชาชนตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน