ป.พิจิตร พร้อมก้าวสู่การเป็นสำนักงานประปาทันสมัย ถูกใจประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.พิจิตร พร้อมก้าวสู่การเป็นสำนักงานประปาทันสมัย ถูกใจประชาชน


ป.พิจิตร พร้อมก้าวสู่การเป็นสำนักงานประปาทันสมัย ถูกใจประชาชน

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดโฉมใหม่สำนักงานประปาพิจิตรตามโครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบ เพื่อรองรับความก้าวหน้าสู่สำนักงานประปาทันสมัย ให้บริการถูกใจประชาชน                                                                                                                              นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงาน กปภ. (ปี 2550-2554) กปภ. ได้เริ่มโครงการ 1 เขต 1 สำนักงานประปาต้นแบบขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานประปาในสังกัด ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยได้คัดเลือกสำนักงานประปา 10 แห่ง คือ ป.ระยอง ป.พระนครศรีอยุธยา ป.เพชรบุรี ป.สุราษฎร์ธานี ป.สตูล ป.ขอนแก่น ป.เลย ป.สุรินทร์ ป.พะเยา และ ป.พิจิตร เป็นหน่วยงานต้นแบบ หลังจากนั้นให้สำนักงานประปาอื่นๆ อีก 218 แห่งปรับปรุงพัฒนาตามหน่วยงานต้นแบบ          ล่าสุด สำนักงานประปาพิจิตรได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ์ของสำนักงานประปาใหม่ ทั้งด้านอาคารสถานที่และการบริการในแบบ  ติดตา ตรึงใจ  แล้วเสร็จ และให้บริการลูกค้าในรูปโฉมใหม่ด้วยสีฟ้า ที่สื่อสะท้อนถึงความสดใส และความสะอาดของผลิตภัณฑ์แล้ว โดยอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่มีความสวยงาม ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสำนักงานประปาต้นแบบ ส่วนการให้บริการลูกค้า นอกจากจะได้มีการจัดทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย และทีมซ่อมบำรุง ตามโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ออกให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนแล้ว พนักงานของสำนักงานประปาพิจิตรยังให้บริการแบบ  เติมน้ำใจใส่น้ำประปา  ด้วยการเปิดให้บริการเต็มเวลาไม่มีการพักเที่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มที่ และในวันเสาร์จะเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. นอกจากนี้ยังเปิดรับแจ้งท่อแตกท่อรั่วและซ่อมท่อตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-611-335 ด้วย สำหรับด้านการให้บริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง  สำนักงานประปาพิจิตรได้ทำการสำรวจและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจำหน่ายน้ำซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดพิจิตร และ 1 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ำประปาให้ปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแล้ว                                                  นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสำนักงานประปาต้นแบบอื่นๆ กำลังเตรียมพร้อมที่จะอวดโฉมใหม่กับลูกค้าผู้ใช้น้ำในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและบริการถูกใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน