กปภ. เพิ่มหน่วยบริการลำทับเอาใจลูกค้า ป.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เพิ่มหน่วยบริการลำทับเอาใจลูกค้า ป.กระบี่


กปภ. เพิ่มหน่วยบริการลำทับเอาใจลูกค้า ป.กระบี่

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายโอกาสการใช้น้ำประปาไปสู่ที่พื้นที่ห่างไกล ล่าสุดเปิดหน่วยบริการลำทับ ภายใต้การดูแลของสำนักงานประปากระบี่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และชุมชนใกล้เคียง                             นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปามีนโยบายขยายพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาส  ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำประปาที่สะอาดในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 กปภ.ได้รับโอนกิจการประปาจากเทศบาลตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  มาดำเนินการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง โดยจัดตั้งให้เป็นหน่วยบริการลำทับ สำนักงานประปากระบี่ และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงกิจการภายหลังการรับโอนจากรัฐบาลจำนวน 40.45 ล้านบาท มาดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังการผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน ถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. หอถังสูงขนาด 250 ลบ.ม. โรงสูบน้ำแรงสูง โรงเก็บพัสดุ พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดต่อกับลูกค้าและประชาชน ขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงหน่วยบริการดังกล่าวแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว                                                                                                     นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยบริการลำทับผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่ประปาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำทับและชุมชนใกล้เคียงโดยใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองสินปุน และมีกำลังการผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน หากประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับการติดตั้งประปากับหน่วยบริการลำทับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-611-354

เลื่อนขึ้นข้างบน