กปภ.เผยน้ำท่วม จ.ลำปาง ไม่กระทบการให้บริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เผยน้ำท่วม จ.ลำปาง ไม่กระทบการให้บริการน้ำประปา


กปภ.เผยน้ำท่วม จ.ลำปาง ไม่กระทบการให้บริการน้ำประปา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยขณะนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่หน่วยบริการแม่พริก สำนักงานประปาเถิน เนื่องจากท่อประปาแตกและเสารับท่อชำรุดเสียหาย แต่ยังคงสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ                             นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่ จ.ลำปาง สำหรับในส่วนของ กปภ. หน่วยบริการแม่พริกของสำนักงานประปาเถินได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำประปาและเสารับท่อชำรุดเสียหาย อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาเถินได้ทำการซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปาและเสารับท่อดังกล่าวแล้ว ขณะนี้สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ ส่วนสำนักงานประปาลำปางและสำนักงานประปาเกาะคานั้นไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้  สำหรับการเตรียมการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สำนักงานประปาเขต 9 ได้จัดน้ำดื่มบรรจุขวดออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-217-157 สำนักงานประปาเกาะคา หมายเลขโทรศัพท์ 054-281-388 และสำนักงานประปาเถิน หมายเลขโทรศัพท์ 054-291-598

เลื่อนขึ้นข้างบน