น้ำท่วม จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก กปภ.ยันจ่ายน้ำได้ตามปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำท่วม จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก กปภ.ยันจ่ายน้ำได้ตามปกติ


น้ำท่วม จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก กปภ.ยันจ่ายน้ำได้ตามปกติ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ยังคงสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ ย้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือแจกน้ำฟรีแก่ผู้ประสบอุทกภัย                                                                               นายฤทธิรงค์ จัยสิน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง สำหรับในส่วนของ กปภ.ได้รับผลกระทบ คือ สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าโรงกรองน้ำป่าแดง ส่งผลให้ระบบวงจรไฟฟ้าของโรงกรองน้ำชำรุดเสียหาย อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำชลประทานป่าแดงซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบได้เกิดตะกอนขุ่นมากกว่าปกติ ทำให้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ต้องเติมสารเคมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยในการตกตะกอน ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้ว สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ โดยไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำแต่อย่างใด                                                                                                                                                                                                  สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.พิษณุโลก พบว่ากระแสน้ำทำให้ท่อเมนจ่ายน้ำของหน่วยบริการหนองกระท้าว สำนักงานประปานครไทย ขาด อย่างไรก็ตาม สำนักงานประปานครไทยได้แก้ปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นท่อใหม่ ขณะนี้แล้วเสร็จสามารถจ่ายน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้เป็นปกติ ส่วนหน่วยบริการวังทอง สำนักงานประปาพิษณุโลก ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าบริเวณโรงสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ สำนักงานประปาพิษณุโลกได้แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว ขณะนี้สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-711-310 สำนักงานประปานครไทย หมายเลขโทรศัพท์ 055-389-084 และสำนักงานประปาพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-311-375

เลื่อนขึ้นข้างบน