กปภ. เตรียมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อีก 15 แห่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เตรียมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อีก 15 แห่ง


กปภ. เตรียมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อีก 15 แห่ง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าขยายโครงการน้ำประปาดื่มได้อีก 15 แห่ง ในปีงบประมาณ 2551 ภายหลังจากที่ได้ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ไปแล้ว 99 แห่ง นับเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคให้ได้มีโอกาสบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและราคาไม่แพง            นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมือง 73 จังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำประปาที่ส่งให้บริการแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนภูมิภาค จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ซึ่งปัจจุบัน กปภ. สามารถประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ไปแล้วทั้งสิ้น 99 แห่ง ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชน กปภ. จึงได้กำหนดให้มีการขยายพื้นที่โครงการน้ำประปาดื่มได้สำหรับปีงบประมาณ 2551 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ป.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ป.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ป.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  ป.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ป.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ป.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ป.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ป.เขาชัยสน จ.พัทลุง ป.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ป.สกลนคร จ.สกลนคร ป.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ป.สตึก จ.บุรีรัมย์ ป.ลำพูน จ.ลำพูน ป.ลำปาง จ.ลำปาง และ ป.ชัยนาท จ.ชัยนาท                                                                                                                           นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการ  น้ำประปาดื่มได้  สำหรับบริโภคในชีวิตประจำวันด้วยราคาที่ไม่แพงนั้น นับเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งของประชาชนในส่วนภูมิภาค กปภ. จึงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่ให้บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

เลื่อนขึ้นข้างบน