ป.วิเชียรบุรี ปรับปรุงเส้นท่อใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.วิเชียรบุรี ปรับปรุงเส้นท่อใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน


ป.วิเชียรบุรี ปรับปรุงเส้นท่อใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ แล้วเสร็จพร้อมให้บริการประชาชน เตือนลูกค้าผู้ใช้น้ำหมั่นตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำและท่อประปาภายในบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วไหลจากเส้นท่อภายในบ้าน                                                นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ขณะนี้ กปภ.ได้ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนมรกตวิเชียรบุรี ถนนบุศราคัม และถนนสระบุรี-หล่มสัก ในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรีแล้วเสร็จ โดยการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องน้ำสูญเสียเนื่องจากเส้นท่อเก่ามีการแตกรั่วบ่อย และจะช่วยให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสามารถสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี นอกจากนี้ ยังทำให้น้ำประปาแรงดันดีไหลแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม กปภ.ขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ใช้น้ำที่มีท่อประปาภายในบ้านอยู่ในสภาพเก่า หมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งให้ช่วยกันตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำร่วมกับพนักงานอ่านมาตรของสำนักงานประปาด้วย ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้ใช้น้ำตรวจสอบพบท่อแตกหรือท่อรั่ว สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประปาวิเชียรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 056-724-353 เพื่อจะได้ให้คำแนะนำหรือทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน