กปภ.จับมือ AIS รับชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จับมือ AIS รับชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้


กปภ.จับมือ AIS รับชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศ 1 ต.ค.นี้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับ AIS เปิดช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz กว่า 700 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้สัญลักษณ์ Pay Station ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป                                                                                            นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ.ได้แต่งตั้งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาภายใต้ Pay Station เพื่อเพิ่มทางเลือกการชำระค่าน้ำประปาให้ลูกค้า โดยเริ่มโครงการนำร่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นอย่างดี กปภ.จึงขยายพื้นที่ให้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านศูนย์บริการ AIS และ ร้าน Telewiz กว่า 700 แห่งให้กับลูกค้าทุกพื้นที่ของสำนักงานประปา 228 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550                                                                                                                          การชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบ Pay Station นี้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้ลูกค้า ของ กปภ.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ ลูกค้าของสำนักงานประปาทั้ง 228 แห่งสามารถนำใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่เกินกำหนดเวลาไปชำระที่ศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz ทุกสาขาที่มีสัญลักษณ์ Pay Station ในอัตราค่าธรรมเนียมใบแจ้งหนี้ละ 10 บาท นอกจากนี้ กปภ.ยังมีช่องทางชำระค่าน้ำประปาอื่นๆ อีก ได้แก่ การชำระโดยตรงที่สำนักงานประปาที่ใช้บริการ, การหักผ่านบัญชีธนาคาร, Counter Service, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, Pay at Post, ร้าน Jay Mart และ ร้าน TNET ของ TOT ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ตามความสะดวก

เลื่อนขึ้นข้างบน