ป.ตะกั่วป่า แก้ปัญหาขาดน้ำดิบ ใช้น้ำ  ขุมเหมืองวังน้ำเขียว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ตะกั่วป่า แก้ปัญหาขาดน้ำดิบ ใช้น้ำ  ขุมเหมืองวังน้ำเขียว


ป.ตะกั่วป่า แก้ปัญหาขาดน้ำดิบ ใช้น้ำ  ขุมเหมืองวังน้ำเขียว

    สำนักงานประปาตะกั่วป่า จ.พังงา ขอใช้น้ำจากขุมเหมืองวังน้ำเขียวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาสนองความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น                                               นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานได้ให้การช่วยเหลือโดยการสนับสนุนสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจุดต่างๆ ทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มักประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำดิบทั้งจากขุมเหมืองโคกเคียนและน้ำตกเขาบางอี ซึ่งสำนักงานประปาตะกั่วป่าใช้สำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าผู้ใช้น้ำ สำหรับหน้าแล้งที่จะถึงนี้ กปภ.ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบไว้ล่วงหน้าแล้วโดยจะยังคงได้รับการสนับสนุนน้ำดิบจากขุมเหมืองวังน้ำเขียว ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของบริษัท เรือขุดแร่บุญสูง จำกัด และนายอุทัย โฮสกุล ต่อไป ซึ่งจะทำให้สำนักงานประปาตะกั่วป่ามีแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้น จึงขอให้ชาวตะกั่วป่ามั่นใจว่าจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

เลื่อนขึ้นข้างบน