กปภ. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปาพื้นที่นครปฐมและสมุทรสาครอีก 6 เดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปาพื้นที่นครปฐมและสมุทรสาครอีก 6 เดือน


กปภ. ขยายเวลาลดค่าน้ำประปาพื้นที่นครปฐมและสมุทรสาครอีก 6 เดือน

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าคืนสมดุลสู่ธรรมชาติขยายเวลาโปรโมชั่นลดค่าน้ำประปาตั้งแต่ 10-35% ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร เพิ่มอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึง เดือนมกราคม 2551 เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลตามโครงการหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด                                                                                                                    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการคืนสมดุลสู่ธรรมชาติผ่านโครงการหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑลรวม 7 จังหวัดโดยจัดโปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 10-35 % เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2550 ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ที่มาติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด  1 นิ้วขึ้นไป โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่รายเดิมที่ทำสัญญาการใช้น้ำขั้นต่ำอยู่แล้ว และมีการใช้น้ำประปาสูงขึ้นกว่าเดิม 10 % ของปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ใช้จริงย้อนหลัง 3 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 10 % หากมีการใช้น้ำประปาสูงขึ้นกว่าเดิม 25% ของปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ใช้จริงย้อนหลัง 3 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 25% และหากมีการใช้น้ำประปาสูงขึ้นกว่าเดิม 50% ของปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ใช้จริงย้อนหลัง 3 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 35% นั้น จากการประเมินผลโครงการพบว่า มีผู้ประกอบการอีกกว่า 1,000 ราย ยังไม่ได้ร่วมโครงการ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับโปรโมชั่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติ กปภ. จึงได้ขยายเวลาโครงการมอบสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปาเป็นพิเศษตั้งแต่ 10-35 % ออกไปอีก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงมกราคม 2551 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปาเขต 3 โทรศัพท์ 032-200-782 ต่อ 303, สำนักงานประปาสามพราน โทรศัพท์ 034-322-681, สำนักงานประปาอ้อมน้อย โทรศัพท์ 02-420-8008-9 และสำนักงานประปาสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-411-844                                                                                                นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดอัตราค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีท่อประปาผิวดินผ่านแล้วให้หันมาใช้น้ำประปาผิวดินแล้วยังเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน