น้ำประปาเด่นชัยดื่มได้ 28 สิงหานี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำประปาเด่นชัยดื่มได้ 28 สิงหานี้


น้ำประปาเด่นชัยดื่มได้ 28 สิงหานี้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับกรมอนามัย และ จ.แพร่ จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาเด่นชัย เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 99 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จ.แพร่                                                                                                                                     นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกในราคาที่ไม่แพง ปัจจุบัน กปภ. มีสำนักงานประปาในความรับผิดชอบที่ได้ประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้รวมแล้ว 98 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ.ร่วมกับกรมอนามัย และจังหวัดแพร่ ได้จัดให้มีพิธีประกาศรับรองพื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาเด่นชัย เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 99 ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. และรองอธิบดีกรมอนามัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานประปาเด่นชัยยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย บริเวณหน้าตลาดสดเด่นฤดี ถนนยันตรกิจโกศล และบริเวณหน้าร้านดูเด่น ข้างสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สามแยกปากจั๊วะ ถนนอุตรดิตถ์-แพร่                                                                                                                                                             นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการดื่มน้ำประปาแทนการดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาแพง

เลื่อนขึ้นข้างบน