กปภ. จับมือ JAY MART รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ย.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จับมือ JAY MART รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ย.นี้


กปภ. จับมือ JAY MART รับชำระค่าน้ำทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ย.นี้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการ JAY MART PAY POINT กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป          นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ตามที่ กปภ.ได้แต่งตั้งบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาภายใต้สัญลักษณ์ JAY MART PAY POINT เพื่อเพิ่มทางเลือกการชำระค่าน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำ โดยได้เริ่มโครงการนำร่องให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นอย่างดี กปภ.จึงขยายพื้นที่ให้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการ JAY MART PAY POINT กว่า 400 แห่งให้กับลูกค้าทุกพื้นที่ของสำนักงานประปา 228 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550          การชำระค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการ JAY MART PAY POINT นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยลูกค้าของสำนักงานประปาทั้ง 228 แห่งสามารถใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านทางร้าน JAY MART ทุกสาขาที่มีสัญลักษณ์ JAY MART PAY POINT ในอัตราค่าธรรมเนียมบริการครั้งละ 10 บาท นอกจากนี้ กปภ. ยังคงมีช่องทางอื่นๆ ในการชำระค่าน้ำประปา ได้แก่ การชำระโดยตรงที่สำนักงานประปาที่ใช้บริการ, การหักผ่านบัญชีธนาคาร, Counter Service, ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, Pay at Post, ร้าน TNET ของ TOT, ศูนย์บริการ AIS และร้าน TELEWIZ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ได้ตามสะดวก

เลื่อนขึ้นข้างบน