เมืองมะขามหวานน้ำประปาดื่มได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมืองมะขามหวานน้ำประปาดื่มได้แล้ว


เมืองมะขามหวานน้ำประปาดื่มได้แล้ว

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมขยายพื้นที่น้ำประปาดื่มได้สู่ จ.เพชรบูรณ์ ล่าสุดร่วมกับกรมอนามัย และ จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีประกาศรับรองให้เขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาหล่มสักเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 98 ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550                   นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสบริโภคน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และราคาไม่แพง จนถึงปัจจุบันรวม 97 แห่งทั่วประเทศ ล่าสุด สำนักงานประปาหล่มสัก ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าในพื้นที่ อ.หล่มสัก และ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการรับรองจาก สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบูรณ์ แล้วว่าคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย และได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ในการนี้ กปภ.จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย และ จ. เพชรบูรณ์ จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการของสำนักงานประปาหล่มสัก เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 98 ของ กปภ.และนับเป็นแห่งแรกของ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  ทั้งนี้ ในพิธีจะมีการร่วมลงนามประกาศรับรองคุณภาพน้ำประปาระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) กปภ. และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 พร้อมกันนั้น ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชน 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก, บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล และบริเวณสวนสุขภาพ ศูนย์เยาวชนสถานีดับเพลิง 3 เทศบาลเมืองหล่มสัก         นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ต้องขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันดูแลรักษาระบบท่อประปาภายในบ้านให้สะอาด ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อก อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของโครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ.  

เลื่อนขึ้นข้างบน