ป.ปทุมธานี   ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ปทุมธานี   ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้


ป.ปทุมธานี   ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จะตัดประสานท่อน้ำดิบเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำตามโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาปทุมธานี-รังสิต จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2550 ระหว่างเวลา 22.00   04.00 น. และจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่บริเวณคลอง 5   9 ฝั่งลำลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง จะได้รับผลกระทบจากน้ำไม่ไหล/ไหลอ่อนไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2550                                                              สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน