กปภ. จัดโครงการติดตามคุณภาพน้ำ ย้ำความมั่นใจน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จัดโครงการติดตามคุณภาพน้ำ ย้ำความมั่นใจน้ำประปาดื่มได้


กปภ. จัดโครงการติดตามคุณภาพน้ำ ย้ำความมั่นใจน้ำประปาดื่มได้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพน้ำ โดยเน้นโครงการน้ำประปาดื่มได้ เพื่อย้ำความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัยจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนบริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกในราคาที่ไม่แพง ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ไปแล้ว 97 แห่ง โดยผลตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน พบว่า คนไทยยังไม่มีค่านิยมดื่มน้ำประปา แม้ว่าจะมีความมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปาเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงาน เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันว่าน้ำประปาได้มาตรฐานสามารถดื่มได้ อย่างไรก็ตาม กปภ. ก็ยังมุ่งมั่นผลิตน้ำประปาคุณภาพระดับดื่มได้ต่อไป ล่าสุดได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมง   โดย กปภ. ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปามากขึ้นอีกโดยจัดทำ "โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพน้ำ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาที่ได้รับการประกาศพื้นที่รับรองแล้ว และเพื่อเฝ้าระวังมาตรฐานน้ำประปาให้ประชาชน  มีความมั่นใจที่จะบริโภคน้ำประปาได้อย่างสนิทใจ โดยระยะเริ่มต้นโครงการ กปภ. จะดำเนินการในพื้นที่บริการของสำนักงานประปา 11 แห่ง ได้แก่ ป.ราชบุรี ป.เพชรบุรี ป.ประจวบคีรีขันธ์ ป.พัทยา ป.ชลบุรี ป.ปากน้ำประแสร์  ป.บ้านฉาง ป.พระนครศรีอยุธยา ป.พระพุทธบาท ป.หนองแค และป.บ้านหมอ และจะขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ จะมีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกค้าผู้ใช้น้ำประปาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและคุณภาพการให้บริการด้วย

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพน้ำนี้ เพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้น้ำว่า กปภ. ได้ให้ความพิถีพิถันเอาใจใส่ต่อคุณภาพของน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่ กปภ. ร่วมกับกรมอนามัยได้ประกาศรับรองแล้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน