ป.อุดร วิกฤติฝนทิ้งช่วงน้ำดิบไม่เพียงพอ วอนช่วยกันประหยัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.อุดร วิกฤติฝนทิ้งช่วงน้ำดิบไม่เพียงพอ วอนช่วยกันประหยัดน้ำ


ป.อุดร วิกฤติฝนทิ้งช่วงน้ำดิบไม่เพียงพอ วอนช่วยกันประหยัดน้ำ

    สำนักงานประปาอุดรธานี ประสบปัญหาเขื่อนห้วยหลวงมีปริมาณน้ำดิบลดลง ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบนอกเขตเทศบาลเมือง หากประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประปาอุดรธานี  

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นเหตุให้น้ำดิบในเขื่อนห้วยหลวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักขนาดความจุ 120 ล้านลบ.ม. ของสำนักงานประปาอุดรธานี มีปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างมากเหลือเพียง 20 ล้านลบ.ม. ทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบริเวณพื้นที่เขตรอบนอกเทศบาลเมืองอุดรธานี กปภ. จึงต้องขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตรอบเทศบาลเมืองอุดรธานีใช้น้ำเท่าที่จำเป็นอย่างประหยัด เพื่อกระจายน้ำออกไปให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบนอกเทศบาลได้ใช้บ้าง สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับน้ำประปาไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อยู่รอบนอกเทศบาล ขอให้มีหนังสือแจ้งขอรับน้ำถึงสำนักงานประปาอุดรธานี พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่มาบรรทุกน้ำด้วย เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำประปาไปจำหน่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาอุดรธานี โทร. 042-222-733 หรือ 042-224-304

    อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว สำนักงานประปาอุดรธานีได้ประสานกับกรมชลประทานเพื่อขอให้สูบน้ำดิบส่งให้สำนักงานประปาอุดรธานีเพิ่มขึ้นอีก 25% สำหรับนำไปใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนแล้ว คาดว่าสถานการณ์น้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลจะดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน