ป.ปทุมธานี - ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ปทุมธานี - ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้


ป.ปทุมธานี - ป.รังสิต แจ้งน้ำประปาไม่ไหลวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จะดำเนินการตัดประสานท่อน้ำดิบเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำตามโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาปทุมธานี-รังสิต จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2550 ระหว่างเวลา 23.00 - 06.00 น. และจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหลในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาทั้ง 2 แห่ง ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่บริเวณคลอง 6 - 9 ฝั่งลำลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง จะได้รับผลกระทบจากน้ำไม่ไหล/ไหลอ่อนไปจนถึงเวลา 12.00 น.

    สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต จึงขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-6656, 02-581-4420 สำนักงานประปารังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-1571, 02-567-4985

เลื่อนขึ้นข้างบน