กปภ. เผยพื้นที่ West Bangkok ใช้น้ำประปาผิวดินเพิ่มขึ้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เผยพื้นที่ West Bangkok ใช้น้ำประปาผิวดินเพิ่มขึ้น


กปภ. เผยพื้นที่ West Bangkok ใช้น้ำประปาผิวดินเพิ่มขึ้น

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ติดตามผลโครงการมอบสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปาแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร เผยเพียงแค่ 2 เดือนมีปริมาณการใช้น้ำผิวดินทดแทนน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 22,446 ลบ.ม./วัน  

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. ได้จัดระบบน้ำประปาผิวดินทดแทนน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ด้วยการติดตั้งวางท่อส่งน้ำผิวดินเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร นั้น ที่ผ่านมา กปภ. ยังคงดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีท่อประปาผิวดินผ่านแล้วให้หันมาใช้น้ำประปาผิวดินเพื่อช่วยกันคืนสมดุลให้แผ่นดิน โดยล่าสุดได้จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปาเป็นพิเศษตั้งแต่ 10-35% ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้วขึ้นไป เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2550 โดยได้กำหนดเงื่อนไขว่า หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใดมีการใช้น้ำประปาสูงขึ้นกว่าเดิม 10% 25% และ 50% ของปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ใช้จริงย้อนหลัง 3 เดือน จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 10% 25% และ 35% ตามลำดับ และจากการตรวจสอบล่าสุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2550 พบว่า ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำผิวดินทดแทนน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น 22,446 ลบ.ม./วัน โดยจากเดิมก่อนเริ่มโครงการปริมาณการใช้น้ำผิวดินอยู่ที่ 228,142 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำผิวดินเพิ่มขึ้นเป็น 250,588 ลบ.ม./วัน

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีที่ได้ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และช่วยกันรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพราะหากผู้ใช้น้ำไม่ให้ความสำคัญโดยยังคงนำน้ำบาดาลมาใช้มากเกินไป นอกจากจะเกิดปัญหาแผ่นดินทรุดแล้ว ยังจะเกิดปัญหาน้ำเค็มไหลเข้าทดแทนน้ำบาดาลในแต่ละชั้นน้ำได้ ซึ่งการจะทำให้กลับคืนสู่สภาพดั่งเดิมนั้นต้องใช้เวลานานหลายสิบปี อีกทั้งจะต้องสูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน